Consultare

Titlu: Hotărāre de Guvern privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordată īn banda de frecvenţe radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz

 

Fisier: ReadSpeaker HG_taxa_prelungire_licenta1332171152.pdf

Fisier: ReadSpeaker Nota_fundamentare_HGtaxa11332171152.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice:

Data limita pentru primirea observatiilor:


<< Back