Consultare

Consultări încheiate

     
Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: [Detalii]
201 Hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordată în banda de frecvenţe radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz [Detalii...]
202 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz 2012.01.24 [Detalii...]
203 Proiect de ghid de reglementări privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali pe piaţa comunicaţiilor electronice din România 2012.02.09 [Detalii...]
204 Proiect de decizie privind modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor 2012.02.08 [Detalii...]
205 Chestionar privind incidentele care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice din anul 2011 2012.02.03 [Detalii...]
206 Chestionar privind managementul traficului 2011.12.09 [Detalii...]
207 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidenţei contabile separate, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, de către societatea comercială „ROMTELECOM” – S.A. 2011.12.02 [Detalii...]
208 Ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice 2011.10.19 [Detalii...]
209 Proiect de Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 2011.11.30 [Detalii...]
210 Proiect de decizie privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 880-915 MHz/925-960 MHz şi 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz 2011.11.30 [Detalii...]
211 Proiectul Planului de acţiuni al ANCOM pentru anul 2012 2011.11.10 [Detalii...]
212 Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile (completare în privinţa a patru furnizori) 2011.09.28 [Detalii...]
213 Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare la puncte mobile 2011.08.04 [Detalii...]
214 Proiect de decizie privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009, cu modificările şi completările ulterioare 2011.08.30 [Detalii...]
215 Consultare privind extinderea valabilitatii drepturilor de utilizare a frecventelor in benzile 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7 MHz-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz 2011.07.14 [Detalii...]
216 Consultare privind furnizarea de reţele mobile virtuale pe piaţa naţională de comunicaţii electronice - CHESTIONAR 2011.06.07 [Detalii...]
217 Document de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor BWA (Broadband Wireless Access – acces pe suport radio de bandă largă) la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pe perioada 2011-2020 2011.06.20 [Detalii...]
218 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
219 Proiect de decizie privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 2011.05.16 [Detalii...]
220 Proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare 2011.03.08 [Detalii...]
221 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului 2011.02.03 [Detalii...]
222 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2011.01.14 [Detalii...]
223 Proiect de decizie privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tiparire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale 2010.10.07 [Detalii...]
224 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2010.09.06 [Detalii...]
225 Proiect de lege privind comunicatiile electronice 2010.12.13 [Detalii...]
226 Proiectul planului de actiuni al ANCOM pentru anul 2011 2010.11.04 [Detalii...]
227 Proiect de decizie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2010.10.18 [Detalii...]
228 Proiect de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizareaserviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti 2010.09.27 [Detalii...]
229 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor corespunzatoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale 2010.09.02 [Detalii...]
230 Proiect de decizie privind procedura de autorizare a furnizarii serviciilor de programe audiovizuale 2010.07.19 [Detalii...]
231 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 privind aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2010.07.07 [Detalii...]
232 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru în vederea operarii Multiplexului nr.2 de televiziune digitala terestra DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) pe teritoriul României 2010.06.14 [Detalii...]
233 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru în vederea operarii Multiplexului nr.1 de televiziune digitala terestra DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) pe teritoriul României 2010.06.14 [Detalii...]
234 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 2010.06.09 [Detalii...]
235 Proiect de decizie privind determinarea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru 2010.06.09 [Detalii...]
236 Proiect de decizie privind procedura de acordare a doua licente de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune 2010.06.01 [Detalii...]
237 Proiect de decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii 2010.04.20 [Detalii...]
238 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national 2010.03.23 [Detalii...]
239 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de acces la elemente de infrastructura si serviciilor de acces în banda larga 2010.03.09 [Detalii...]
240 Proiect de decizie privind modificarea sii completarea Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 2009.12.11 [Detalii...]
241 Proiect de decizie privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2 si 3 la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 2010.01.22 [Detalii...]
242 Consultare publica privind cedarea de catre societatea comerciala „IL NUMERO ITALIA” S.R.L., reprezentata în românia prin „IL NUMERO ITALIA” S.R.L. MILANO SUCURSALA BUCURESTI, a numarului 118931 pentru servicii de informatii privind abonatii catre SOCIETATEA COMERCIALA „INFOCLICK” - S.A. 2010.01.13 [Detalii...]
243 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii cu valoare adaugata de interes general 2010.12.21 [Detalii...]
244 Proiect de decizie privind unele masuri în domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice 2010.12.21 [Detalii...]
245 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie 2010.03.23 [Detalii...]
246 Consultare publica privind modalitatile de implementare a serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice în România 2010.03.19 [Detalii...]
247 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2010.02.10 [Detalii...]
248 Proiect de decizie pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2009.09.01 [Detalii...]
249 Proiect de decizie privind modificarea tarifelor de portare a numerelor 2010.01.21 [Detalii...]
250 Proiectul Planului de actiuni al ANCOM pentru anul 2010 2009.11.09 [Detalii...]
251 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2009.10.21 [Detalii...]
252 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. 2009.09.15 [Detalii...]
253 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale 2009.08.20 [Detalii...]
254 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor de gros si cu amanuntul corespunzatoare serviciilor de telefonie la puncte fixe 2009.07.15 [Detalii...]
255 Proiect de deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2009.05.07 [Detalii...]
256 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2009.03.27 [Detalii...]
257 Proiect de decizie privind stabilirea conditiilor pentru deblocarea terminalelor 2009.01.20 [Detalii...]
258 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2008.12.22 [Detalii...]
259 Proiectul Planului de actiuni al ANC pentru anul 2009 2008.12.22 [Detalii...]
260 Proiect de decizie privind mecanismul de verificare a semnaturilor electronice 2008.12.22 [Detalii...]
261 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2008.11.27 [Detalii...]
262 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 2008.11.20 [Detalii...]
263 Proiect de decizie privind procedura de agreare a agentiilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice 2008.12.22 [Detalii...]
264 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 2008.11.27 [Detalii...]
265 Proiect de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului 2008.11.13 [Detalii...]
266 Proiect de decizie pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2008.10.23 [Detalii...]
267 Proiect de decizie privind modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008.10.17 [Detalii...]
268 Proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a doua licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de banda larga (BWA) 2008.10.15 [Detalii...]
269 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune 2008.10.09 [Detalii...]
270 Proiect de decizie privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 2008.09.24 [Detalii...]
271 Caiet de sarcini pentru desemnarea unui furnizor de serviciu universal care sa puna dispozitia utilizatorilor finali un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor 2008.08.11 [Detalii...]
272 Proiect de decizie privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008.07.21 [Detalii...]
273 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2008.06.11 [Detalii...]
274 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415 / 420-425 MHz 2008.06.02 [Detalii...]
275 Proiect de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2008.05.14 [Detalii...]
276 Proiect de decizie privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date 2008.05.14 [Detalii...]
277 Proiecte de decizii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa si impunerea de remedii pe aceste piete (completare în privinta a 6 furnizori) 2008.04.01 [Detalii...]
278 Proiect de decizie privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz 2008.02.22 [Detalii...]
279 Proiecte de decizii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa si impunerea de remedii pe aceste piete 2008.01.22 [Detalii...]
280 Proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor 2008.03.11 [Detalii...]
281 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice 2008.03.04 [Detalii...]
282 Proiect de decizie privind procedura de verificare ?i omologare a sistemelor informatice destinate opera?iunilor de emitere a facturilor în forma electronica 2008.02.12 [Detalii...]
283 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2008.02.12 [Detalii...]
284 Proiect de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala (document revizuit in urma consultarilor cu industria) 2008.02.12 [Detalii...]
285 Documentul de pozitie privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice din România pentru perioada 2007-2010 2007.11.13 [Detalii...]
286 Proiect de decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 28 noiembrie 2007 [Detalii...]
287 Proiect de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 19 Noiembrie 2007 [Detalii...]
288 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 25 octombrie 2007 [Detalii...]
289 Proiectul de decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 23 octombrie 2007 [Detalii...]
290 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 21 august 2007 [Detalii...]
291 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România 21 august 2007 [Detalii...]
292 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor 2007.07.25 [Detalii...]
293 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr.686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 18.07.2007 [Detalii...]
294 Proiect de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum si exercitarea dreptului de optiune cu privire la obligatiile financiare datorate catre autoritatea nationala pentru reglementare în comunicatii si tehnologia informatiei constând în tarif de monitorizare si contributie pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal 2007.07.16 [Detalii...]
295 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1.074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2007.07.16 [Detalii...]
296 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala „RCS & RDS” – S.A., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor 21.06.2007 [Detalii...]
297 Proiect de decizie privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor 05.02.2007 [Detalii...]
298 Proiectul de decizie privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
299 Proiect de decizie privind Planul national de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
300 Proiect de decizie privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
301 Proiectul de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1250/2005 06.12.2006 [Detalii...]
302 Proiectul de decizie a presedintelui ANRC privind regimul de autorizare pentru furnizarea serviciilor postale 30.11.2006 [Detalii...]
303 Planul de actiuni al ANRC pentru anul 2007 29.11.2006 [Detalii...]
304 Proiectele deciziilor presedintelui ANRC privind modificarea deciziilor presedintelui ANRC nr.436/2006 si nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si de S.C. „Orange românia” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele publice de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 18 octombrie 2006 [Detalii...]
305 Proiect de decizie privind stabilirea formulelor de control al cresterii tarifelor pentru serviciile furnizate de S.C. Romtelecom S.A. pe pietele relevante specifice cu amanuntul pe care a fost desemnat ca având putere semnificativa 25 septembrie 2006 [Detalii...]
306 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1330/2004, precum si pentru impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 9 august 2006 [Detalii...]
307 Proiect de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice 19 iulie 2006 [Detalii...]
308 Proiect de Ordonanta privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale 12 iulie 2006 [Detalii...]
309 Proiect documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei în vederea desemnarii furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea accesului la telefoane publice cu plata 20 iunie 2006 [Detalii...]
310 Document de consultare privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice în perioada 2007-2009 11 mai 2006 [Detalii...]
311 Proiectele Deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Mobifon” – S.A. si S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 5 aprilie 2006 [Detalii...]
312 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 09.02.2006 [Detalii...]
313 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevente din sectorul comunicatiilor electronice 24 februarie 2003 [Detalii...]
314 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevente din sectorul comunicatiilor electronice 24 februarie 2003 [Detalii...]
315 Proiect de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronica 10 aprilie 2008 [Detalii...]
316 Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al ANRCTI 14.03.2007 [Detalii...]
317 Planul de actiuni al ANRC pentru anul 2006 17.01.2006 [Detalii...]
318 Proiect de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare si a contributiei pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal în functie de anumite venituri si conducerea evidentei contabile distincte a acestor venituri de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale 10.01.2006 [Detalii...]
319 Proiect de decizie privind implementarea portabilitatii numerelor 28.12.2005 [Detalii...]
320 Proiect de lege privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice 01.11.2005 [Detalii...]
321 Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala si impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala a S.C. Romtelecom S.A. 29.09.2005 [Detalii...]
322 Proiect de decizie privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala „Posta Româna” – S.A. 21.09.2005 [Detalii...]
323 Document de pozitie cu privire la conditiile de efectuare a testelor în reteaua de acces a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A în vederea evaluarii tehnologiilor VDSL 14.09.2005 [Detalii...]
324 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1.074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 28.07.2005 [Detalii...]
325 Proiect de decizie privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de catre Compania Nationala „Posta Româna” - S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin decizia privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 6 septembrie 2005 [Detalii...]
326 Proiect de decizie privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa în vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung 18 iulie 2005 [Detalii...]
327 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala „Mobifon” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 5 aprilie 2005 [Detalii...]
328 Consultare publica privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice 19 mai 2005 [Detalii...]
329 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie. 06 iunie 2005 [Detalii...]
330 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa 5 aprilie 2005 [Detalii...]
331 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala „Orange România” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 5 aprilie 2005 [Detalii...]
332 Proiect de decizie privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 12 mai 2005 [Detalii...]
333 Proiect de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale 12.04.2005 [Detalii...]
334 Proiect de decizie privind desemnarea Romtelecom ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice. 5 aprilie 2005 [Detalii...]
335 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
336 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
337 Proiect de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale [Detalii...]
338 Proiect de decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale [Detalii...]
339 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
340 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice [Detalii...]
341 Proiectul planului national de numerotatie 2002 [Detalii...]
342 Proiect regulament privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea II) [Detalii...]
343 Proiectul regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata [Detalii...]
344 Proiect de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 mai 2004 [Detalii...]
345 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A., in vederea terminarii apelurilor 22 decembrie 2003 [Detalii...]
346 Proiect de decizie a presedintelui ANRC privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice 25 mai 2004 [Detalii...]
347 Proiectul planului de actiuni al ANRC pentru 2005 28.12.2004 [Detalii...]
348 Proiect de decizie privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate 8.12.2004 [Detalii...]
349 Proiect de Decizie a presedintelui ANRC privind stabilirea procedurii de mediere si solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii [Detalii...]
350 Proiectul indicatorilor minimali de calitate a serviciilor de comunicatii electronice nonvocale [Detalii...]
351 Proiect cu privire la indicatorii minimal de calitate pentru toate tipurile de linii închiriate [Detalii...]
352 Proiectul cu privire indicatorii minimali de calitate a serviciului de telefonie destinat publicului [Detalii...]
353 Proiectul formularului-tip de licenta de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
354 Proiect decizie a presedintelui ANRC privitoare la principiile si preconditiile ofertei de referinta privind colocarea [Detalii...]
355 Proiect decizie a presedintelui ANRC privitoare la principiile si preconditiile ofertei de referinta privind interconectarea [Detalii...]
356 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Telemobil” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
357 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Mobifon” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
358 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Orange România ” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
359 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Cosmorom” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
360 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea S.N.Tc. Romtelecom S. A. ca având putere semnificativa pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa [Detalii...]
361 Proiect de Decizie cu privire la desemnarea S.N. Tc. "Romtelecom" - S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat la bucla locala, constituita din fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de date în banda larga si servicii de voce [Detalii...]
362 Regulament privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice(Partea III) [Detalii...]
363 Proiectul regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea II) [Detalii...]
364 Proiectul regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea I) [Detalii...]
365 Proiectul Autorizatiei generale pentru furnizarea serviciului de linii închiriate [Detalii...]
366 Proiectul Autorizatiei generale pentru furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului [Detalii...]
367 Proiect de Autorizatie generala pentru furnizarea retelelor publice de comunicatii electronice [Detalii...]
368 Proiect de Autorizatie generala privind furnizarea exclusiv pentru nevoi proprii de retele si de servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
369 Proiect de Decizie cu privire la desemnarea S.N. Tc. "Romtelecom" - S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat la bucla locala, constituita din fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de date în banda larga si servicii de voce [Detalii...]
370 Proiect de Decizie a Presedintelui ANRC pentru stabilirea conditiilor în care furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice beneficiaza de autorizatie generala [Detalii...]
371 Proiect Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa - interconectare indirecta [Detalii...]
372 Proiect Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa - servicii de retea inteligenta, publicare contract standard de interconectare, prevederi privind reducerea termenului de negociere [Detalii...]
373 Proiectul procedurii de acordare a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie din planul national de numerotatie [Detalii...]
374 Proiect de decizie privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala [Detalii...]
375 Proiect de decizie privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
376 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
377 Proiect de decizie privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa. [Detalii...]
378 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Telemobil” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
379 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor. [Detalii...]
380 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange România” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
381 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
382 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla loca [Detalii...]
383 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente terminale [Detalii...]
384 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice în banda larga si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe [Detalii...]
385 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
386 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Orange Romania” [Detalii...]
387 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Mobifon” – S.A. [Detalii...]
388 Proiect de decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii [Detalii...]
389 Proiect de decizie privind organizarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii [Detalii...]
390 Proiect decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice. [Detalii...]
391 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
392 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
393 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
394 Proiect de decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale [Detalii...]
395 Proiect decizie privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale [Detalii...]
396 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
397 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice. [Detalii...]
398 Proiect de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 mai 2004 [Detalii...]
399 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 februarie 2004 [Detalii...]
400 Proiect de Decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 9 august 2004 [Detalii...]

Atenţie!
Textele disponibile în secţiunea “Consultări încheiate“ reprezintă versiuni preliminare, diferite de variantele finale, ale unor acte cu caracter normativ care au fost sau urmează să fie aprobate. Documentele care au fost aprobate se găsesc în secţiunea Decizii ANCOM a acestui site.