Consultare

Titlu: Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 598/2020 privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondența interne, din cea mai rapida categorie standard, impuse prin Decizia președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1363/2019 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Româna – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_de_modificare_Decizie_de_calitate_FSU1624888056.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_de_motive1624888056.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 28.06.2021

Data limita pentru primirea observatiilor: 08.07.2021


<< Back