Consultare

Titlu: Proiect de decizie pentru modificarea și completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotație, resurselor tehnice și al portabilității numerelor

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_modificari_numerotatie1428572233.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expundere_motive_modificari_numerotatie1428572233.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2015.04.09

Data limita pentru primirea observatiilor: 2015.05.11


<< Back