Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stālpii operatorilor de rețea

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_tarife_orientative1632751005.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier: ReadSpeaker Model_tarife_orientative_stalpi_electricitate_(v_publica)1632750849.xlsx

Fisier: ReadSpeaker Model_tarife_orientative_stalpi_operatori_transport_public_local_(v_publica)1632750849.xlsx

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_motive1632750849.pdf

Alte documente:

Referat de aprobare:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Sinteza observatiilor:

Sinteza observatiilor:

Erata:

Rezultatul consultarii:  

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 27 septembrie 2021

Data limita pentru primirea observatiilor: 27 octombrie 2021


<< Back