ANCOM

Consultari curente internationale

  • Consultare publică lansată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT)
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) a lansat o consultare publică pe tema “Aspecte legate de politicile publice internaționale privind internetul necesare pentru valorificarea telecomunicațiilor noi și emergente/TIC în sprijinul unei dezvoltări durabile”. Toate persoanele interesate sunt invitate să transmită contribuții prin intermediul următorului link: http://www.itu.int/en/council/cwg-internet, până la data de 3 ianuarie 2020. Toate contribuțiile primite vor fi publicate pe pagina de internet a UIT și integrate, ulterior, într-un document consolidat care va fi supus dezbaterii în cadrul unei reuniuni de consultare fizică, în data de 3 februarie 2020, la Geneva.
 
  •  Al doilea Forum ERGP dedicat entităților interesate de sectorul poștal

Peste 200 dereprezentanți ai actorilor de pe piața europeană a serviciilor poștale s-au reunit la Bruxelles, în data de 18 septembrie, în cadrul celui de-al doilea Forum al ERGP dedicat entităților interesate de sectorul poștal. Participanții au discutat despre provocările din sectorul poștal la nivel european și global, precum și despre măsurile pe care le pot lua autoritățile de reglementare și Comisia Europeană pentru a răspunde acestor provocări. Dialogul cu entități din domeniul poștal, precum furnizorii de servicii poștale, furnizorii de servicii de comerț electronic, furnizorii de platforme online, asociațiile poștale, precum și cu administrațiile internaționale cu atribuții în sectorul poștal, este indispensabil. Prin urmare, în cadrul Forumului au fost prezentate diverse perspective și experiențe din afara Europei. Domnul Jack Hamande, unul dintre cei doi vicepreședinți ai ERGP și membru în Consiliul BIPT (autoritatea de reglementare belgiană), a moderat sesiunea intitulată „Reglementarea poștală? Care reglementare?”, care a urmărit să afle experiențele și opiniile participanților cu privire la reglementările care sunt necesare în contextul actual caracterizat de schimbări continue. Punctul de plecare al discuțiilor din cadrul acestei sesiuni l-a constituit Opinia ERGP privind revizuirea cadrului de reglementare, publicată recent. Participanții la această sesiune au subliniat cât de competitivă a devenit piața serviciilor de livrare a coletelor poștaIe. De asemenea, aceștia au remarcat cât de importante sunt obligațiile de serviciu universal pentru ca furnizorii să poată răspunde necesităților utilizatorilor și au evidențiat importanța reglementării bazate pe date colectate prin intermediul capacităților de monitorizare ale autorităților naționale de reglementare. Domnul Timo Pesonen, Director General al DG GROW din cadrul Comisiei Europene, a precizat care sunt prioritățile Comisiei în ceea ce privește viitorul domeniului poștal: „Ne vom axa, împreună cu toate entitățile interesate din domeniul poștal, pe implementarea reglementărilor care privesc serviciile de livrare a coletelor transfrontaliere și pe revizuirea Directivei privind serviciile poștale”. În sesiunea intitulată „Cum influențează comerțul electronic sectorul poștal și reglementările din domeniu?” s-a evidențiat că apariția de noi jucători pe piața comerțului electronic oferă noi oportunități pentru consumatori și pentru furnizorii poștali, însă creează și noi provocări în domeniul reglementării. Piața serviciilor poștale și piața comerțului electronic s-au schimbat foarte mult în ultimii ani și au devenit parte a Strategiei pentru piața digitală unică. Prin urmare, ar trebui să se asigure că orice reglementare a pieței poștale, a pieței comerțului electronic și a pieței digitale promovează soluții inovatoare, facilitează accesul și răspunde în mod corespunzător nevoilor consumatorilor, precum și că piața unică a UE este realizată. Din discuțiile purtate în cadrul sesiunii Forumului intitulate „Piața poștală internațională: a reglementa sau a nu reglementa?”a reieșit foarte clar că aspectele privind serviciile poștale au devenit globale și că deciziile naționale sunt din ce în ce mai corelate cu deciziile luate de alte administrații.Această dezbatere a avut drept referință Congresul Extraordinar al Uniunii Poștale Universale (UPU) organizat în perioada 24-25 septembrie 2019 la Geneva, posibila retragere a Statelor Unite ale Americii din UPU și propunerile de revizuire a sistemului UPU de decontare a tarifelor terminale. După cum a menționat domnul Bishar Hussein, Directorul Generalal Biroului Internațional al UPU: „Ne aflăm la un punct de răscruce. UPU este în pericol și facem apel la țările europene să participe la Congresul extraordinar al UPU cu o atitudine pozitivă pentru a putea îndepărta riscurile.” Domnul Joăo Cadete de Matos, Președintele ERGP în2019 și Președinte al ANACOM (autoritatea de reglementare portugheză), a subliniat că „ERGP a devenit un actor și un interlocutor deosebit de important în ceea ce privește reglementarea poștală la nivelul Uniunii Europene, capabil să furnizeze recomandări și opinii de cel mai înalt nivel. Forumul ERGP dedicat entităților interesate de sectorul poștal a devenit un eveniment de referință, fiind punctul de întâlnire dintre reglementatori și reprezentanții furnizorilor de servicii poștale, de servicii digitale, de servicii de livrare și de servicii de comerț electronic”. Detalii de contact:GROW-ERGP@ec.europa.eu

 
  • Consultare ERGP: Planul de acţiuni pentru anul 2019 
Grupul Reglementatorilor Europeni din domeniul serviciilor poștale (ERGP) a lansat în consultare publică proiectul Planului său de acțiuni pentru 2019, urmând ca acesta să fie dezbătut în cadrul forumului intitulat „Confluența ecosistemelor digital și poștal – evoluție sau revoluție?” care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, în data de 20 septembrie 2018.Mai multe informații legate de eveniment sunt disponibile pe site-ul ERGP (https://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en).
Proiectul Planului de acțiuni al ERGP este disponibil la următorul link https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en, în cadrul secțiunii ERGP Public consultations.
Persoanele interesate sunt invitate să parcurgă documentul și să transmită observaţii şi propuneri în scris, în limba engleză, până la data de 24 septembrie 2019 la adresele de poștă electronică GROW-ERGP@ec.europa.eu și ergp2019@anacom.pt, sau la adresa poștală a Directoratului GROW al Comisiei Europene.
 
  • Forumul ERGP „Confluența ecosistemelor digital și poștal – evoluție sau revoluție?”
În data de 20 septembrie, entitățile interesate din sectorul poștal s-au reunit la Bruxelles cu ocazia forumului organizat de Grupul Reglementatorilor Europeni din domeniul serviciilor poștale (ERGP) și de Comisia Europeană.
Reprezentanți ai tuturor entităților din sectorul poștal (operatori, reglementatori, guverne, asociații de consumatori, uniuni de comerț etc.) au luat parte la sesiuni de discuții și dezbateri cu privire la schimbările datorate creșterii domeniului comerțului electronic și la viitorul reglementărilor poștale.
Domnul Cadete de Matos (viitorul președinte al ERGP în anul 2019 și președintele autorității de reglementare portugheze) a prezentat Planul de acțiuni pentru anul viitor, care a fost publicat spre consultare până la data de 24 septembrie.
Activitățile ERGP se vor concentra anul viitor pe nevoile de reglementare ale sectorului poștal european în perspectiva revizuirii cadrului de reglementare pentru servicii poștale, urmată îndeaproape de implementarea coordonată a Regulamentului privind serviciile de livrare a coletelor transfrontaliere.
Participanții au contribuit activ la dezbateri, exprimându-și opiniile privind activitatea viitoare a ERGP, evoluțiile de pe piața serviciilor poștale și idei privind viitoarele reglementări. Invitația ERGP la un dialog deschis cu toți cei interesați a fost foarte apreciată.
Cu această ocazie, ERGP și-a prezentat noul logo. Noua identitate vizuală corespunde creșterii și dezvoltării ERGP din ultimii ani. Noul logo ia în considerare mediul nou și plin de provocări din sectorul poștal într-o perioadă de expansiune a comerțului electronic și a noilor tehnologii, în care sunt implicate organismele de reglementare naționale.
Jack Hamande (Președinte ERGP): „A fost un dialog fructuos cu toți factorii interesați din domeniu, care ne ajută pe toți în identificarea oportunităților și a provocărilor prezente și viitoare din sectorul poștal”.