Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind compensarea costului net aferent furnizarii serviciilor poștale din sfera serviciului universal īn anul 2019

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_cost_net_2019_SU_1626787210.pdf

Fisier: ReadSpeaker a4_-_Schema_logica_determinare_PaD-uri_-_public1626353731.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EXPUNERE_MOTIVE_cost_net_20191626353731.pdf

Alte documente:

Referat de aprobare:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Sinteza observatiilor:

Sinteza observatiilor:

Erata:

Rezultatul consultarii:  

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 15 iulie 2021

Data limita pentru primirea observatiilor: 16 august 2021


<< Back