Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare și pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_Decizie_ANCOM_Informare_FSI_clarificari_28_031711699101.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EM_Proiect_Decizie_ANCOM_informare_FSI_clarificari_28_031711699101.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2024.03.05

Data limita pentru primirea observatiilor: 2024.04.08


<< Back