Consultare

Titlu: DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz (perioada de consultare: 2022.07.13 - 2022.08.16)

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_Decizie_aNCOM_procedura_de_selectie1657712689.pdf

Fisier: ReadSpeaker Expunere_motive_Decizia_aNCOM_procedura_de_selectie1657712689.pdf

Fisier: ReadSpeaker Proiect_Decizie_aNCOM_modificare_completare_Decizia_551_20121657712689.pdf

Fisier: ReadSpeaker Expunere_de_motive_Decizia_modificare_D_551_20121657729533.pdf

Fisier: ReadSpeaker Proiect_Caiet_de_sarcini_procedura_de_selectie_2022_1657716811.pdf

Fisier: ReadSpeaker anexa_1_Caiet_de_sarcini_20221657712689.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii: Observații: Toate observațiile primite în perioada de consultare publică urmează a fi scanate și publicate pe pagina de internet a ANCOM, ca parte a procesului de consultare publică. Publicarea răspunsurilor primite în perioada de consultare publică va avea loc odată cu publicarea sintezei observațiilor. Nu este permisă marcarea ca secret comercial a opiniilor generale transmise cu ocazia procesului de consultare publică. Respondenții sunt invitați să limiteze, pe cât posibil, pasajele care pot face obiectul asigurării unei protecții, cu titlu de secret comercial. ANCOM își rezervă dreptul de a declasa, din oficiu, elemente informative care, prin natura lor, nu dezvăluie secrete comerciale.

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 13 iulie 2022

Data limita pentru primirea observatiilor: 16 august 2022


<< Back