Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitați

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_masuri_acces_CE_UF_cu_dizabilitati_revizuire1654000504.pdf

Fisier: ReadSpeaker Expunere_de_motive_D_pers_cu_dizabilitati_revizuire1654001216.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2022.05.31

Data limita pentru primirea observatiilor: 2022.06.30


<< Back