Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decize_piata_41526040276.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_motive_P41526040014.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2018.05.11

Data limita pentru primirea observatiilor: 2018.06.11


<< Back