Consultare

Titlu: Consultare publică privind definirea categoriilor omogene din punctul de vedere al caracteristicilor geografice, demografice și al condițiilor economice de acordare a accesului pe proprietatea publică, în vederea stabilirii tarifelor maxime care pot fi percepute pentru acordarea accesului pe proprietatea publică

 

Fisier: ReadSpeaker categorii_omogene_acces_proprietate_publica1511939316.pdf

Fisier: ReadSpeaker Anexa_nr_1_bibliografie1511939316.pdf

Fisier: ReadSpeaker Anexa_nr_2_Matrici1511940432.xlsx

Fisier: ReadSpeaker Anexa_nr_3_Terminologie1511939489.pdf

Fisier: ReadSpeaker Anexa_nr_4_Lista_categoriilor_omogene1511939489.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2017.11.29

Data limita pentru primirea observatiilor: 2017.12.18


<< Back