Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_de_identificare_piete_relevante1496744425.pdf

Fisier: ReadSpeaker Decizii_furnizori_cu_putere_semnificativa-fix1496744425.zip

Fisier: ReadSpeaker Decizii_furnizori_cu_putere_semnificativa-mobil1496744425.zip

Fisier: ReadSpeaker Expunere_de_motive_terminare_la_puncte_fixe_varianta_publica1496744425.pdf

Fisier: ReadSpeaker Expunere_de_motive_terminare_la_puncte_mobile_varianta_publica1496744425.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2017.06.06.

Data limita pentru primirea observatiilor: 2017.07.07


<< Back