Consultare

Titlu: Consultare publică privind identificarea condițiilor īn care este necesar accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică, la serviciile poștale care intră īn sfera serviciului universal pe care Compania Națională Poșta Romānă are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care aceasta o operează

 

Fisier: ReadSpeaker Conditii_de_acces__CNPR_consultare1487574536.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2017.02.15

Data limita pentru primirea observatiilor: 2017.03.07


<< Back