Consultare

Titlu: Măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe, originare a apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie şi serviciilor de tranzit comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie din România

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_Identificare_Piata_Tranzit1379056662.pdf

Fisier: ReadSpeaker Decizie_Impunere_Obligatii_Piata_Tranzit_Romtelecom1379056662.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_motive_piete_acces_la_puncte_fixe,_originare_si_tranzit1377766954.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2013.08.29

Data limita pentru primirea observatiilor: 2013.10.07


<< Back