Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
ANCOM

Colaborări cu alte autorităţi

   

Protocol de colaborare între Municipiul Alexandria si ANCOM

09 decembrie 2021 - Protocol de colaborare între Municipiul Alexandria și ANCOM în vederea cooperării interinstituționale privind desfășurarea activităților specifice prin Comisia pentru Acord Unic

Protocol de colaborare între ADR si ANCOM

29 decembrie 2020 - Protocol de colaborare între ADR si ANCOM în vederea implementarii corespunzatoare a schemei de ajutor de stat pentru îmbunatatirea infrastructurii în banda larga (NGA) si a accesului la internet. 

Acord de parteneriat între ANCOM și INS

9 mai 2019 – Acord de parteneriat cu INS pentru stabilirea de acțiuni comune pentru implementarea recomandărilor Raportului Peer Review în vederea armonizării cu principiile Codului de practici al statisticilor europene.
9 mai 2018 – Protocol de colaborare între ANCOM și UNNPR în vederea creării cadrului de funcţionare prin care ANCOM să beneficieze de dreptul de a utiliza cele mai recente studii de pe piaţa de imobiliară, realizate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, în scopul de a stabili tarifele maxime sau orientative în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016. 

Protocol de colaborare între ANPC si ANCOM

22 februarie 2018 – Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Marcel Bogdan Pandelica și președintele Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Sorin Mihai Grindeanu, au reînnoit protocolul de colaborare pentru protejarea intereselor utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și servicii poștale din România.
 
ANPC coordoneaza și realizeaza strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționeaza pentru prevenirea și combaterea practicilor care dauneaza vieții, sanatații, securitații și intereselor economice ale consumatorilor.  Mai multe informații despre ANPC gasiți la www.anpc.gov.ro
 
 

Protocol ANPC

ReadSpeaker Download - 2517k

Convenție de colaborare între ANCOM și INS

27 august 2016 – Convenție de colaborare între ANCOM și INS care reglementeaza modalitațile de desfașurare a schimbului reciproc de date statistice, în scopul valorificarii informațiilor statistice în interesul ambelor parți și al întregirii fondului national de date statistice.
 
Institutul  National de Statistica este organul  de  specialitate  al  administratiei  publice  centrale,  cu  personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, care coordoneaza serviciile  de  statistica oficiala. Mai multe informatii gasiti pe site-ul http://www.insse.ro/cms/ro.
10 mai 2016 - Protocol de colaborare în domeniul măsurilor pentru persoanele cu dizabilități încheiat între Comisia pentru Afaceri Europene şi Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Transporturilor, Ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – Romania, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Fundaţia Motivation România

Protocol de colaborare între AFIR şi ANCOM

6 august 2015: Protocol de colaborare între ANCOM şi AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investiții Rurale) pentru verificarea tehnică a proiectelor realizate în cadrul submăsurii 322 e)

 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor rurale (AFIR) este instituția care deține funcţia de monitorizare a Programului SAPARD și care are atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.afir.info.
 
 
 

protocol AFIR

ReadSpeaker Download - 7368k

Protocol de colaborare între ANCOM și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Vămilor

9 iulie 2015 – Protocol de colaborare între ANCOM și ANAF-DGV în vederea asigurării că produsele reglementate armonizat la nivelul Uniunii Europene, care intră pe piața unică și sunt declarate pentru regimul de punere în liberă circulație, îndeplinesc cerințele esențiale ce indică un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței, precum și a altor interese publice, garantând în același timp funcționarea pieței interne și oferind un cadru pentru supravegherea pieței.
 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Vămilor asigură  aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum  şi controlul operativ  şi inopinat privind prevenirea, descoperirea  şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte date prin lege în competența sa. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.customs.ro. 

Protocol ANCOM - ANAF-DGV

ReadSpeaker Download - 4731k

Protocol de colaborare între MSI şi ANCOM

 
9 septembrie 2013: Protocol de colaborare între ANCOM şi MSI privind stabilirea şi supravegherea respectării condiţiilor tehnice şi economice de acces deschis la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la elementele de infrastructură realizate în cadrul proiectului Ro-NET
 
Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) este instituţia ce are ca misiune crearea premiselor durabile trecerii la Societatea Informaţională în România.  În acest sens, se are în vedere o viziune unitară pentru dezvoltarea unui sistem naţional coerent şi integrat pentru serviciile publice online dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.mcsi.ro.

 

Protocol MSI

ReadSpeaker Download - 4928k

4 februarie 2015: Amendament Protocol de Colaborare

ReadSpeaker Download - 705k

Protocol de colaborare între CNA şi ANCOM

28 iunie 2013: Protocol de colaborare între ANCOM și CNA pentru crea cadrul de funcționare pentru cooperarea bilaterală și schimbul de informații între părți în ceea ce privește comunicațiile audiovizuale și comunicațiile electronice, în conformitate cu atribuțiile și competențele specifice prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare dintre părțile semnatare.
 
Consiliul Național al Audiovizualului este autoritatea de reglementare în domeniul programelor audiovizuale care are misiunea de a asigura un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public în domeniul audiovizualului. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.cna.ro. 

Protocol CNA - ANCOM

ReadSpeaker Download - 2234k

Protocol de colaborare între Consiliul Concurenţei şi ANCOM

5 August 2009 - Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi preşedintele Autorităţii pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Cătălin Marinescu, au semnat un nou protocol de colaborare în vederea asigurării şi promovării concurenţei în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi serviciilor poştale.
 
Consiliul Concurenţei este autoritatea care are ca principale atribuţii protejarea şi stimularea concurenţei pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor. Mai multe informaţii despre Consiliul Concurenţei pe www.consiliulconcurentei.ro

 

Protocol Consiliul Concurentei

ReadSpeaker Download - 652k