ANCOM

Plan acțiuni 2021

Conform planului de acțiuni adoptat pentru 2021, principalele priorități ale ANCOM pentru acest an vizează transpunerea īn legislația secundară a prevederilor Codului european al comunicațiilor electronice, organizarea licitației de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor īn benzile pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, derularea proiectelor legate de Legea infrastructurii și revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pieței serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poștale.

Transpunerea Codului Comunicațiilor

Planul de acțiuni pentru anul acesta al Autorității include activități legate de actualizarea cadrului legislativ de nivel secundar, după transpunerea īn legislația primară a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice.

Īn acest sens, Autoritatea va revizui reglementările referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.

Spectrul de frecvențe radio

O decizie importantă care urmează a fi adoptată īn acest an este cea privind organizarea procedurii de selecție de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil īn benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, care implică stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare și a regulilor de desfășurare a procedurii de selecție şi desfășurarea propriu-zisă a licitaţiei.

Pentru a decide oportunitatea şi termenul de organizare a unei licitaţii de spectru pentru benzile de frecvenţe de peste 24 GHz, Autoritatea īşi propune să adreseze pieței naționale de comunicații electronice un chestionar privind oportunitatea unui astfel de demers.

De asemenea, Autoritatea are īn vedere actualizarea interfețelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Īn vederea continuării implementării prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea a prevăzut īn planul său de acțiuni, pentru prima parte a anului, stabilirea tarifelor orientative de acces la stālpii unui operator de rețea. Acest proiect contribuie la facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.  

Pe parcursul acestui an, ANCOM va continua și realizarea inventarului rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora (Proiectul ATLAS), care va fi elaborat pe baza datelor primite de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice din Romānia.

Totodată, ANCOM va analiza condițiile de acces la infrastructurile fizice realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice.

Reglementări ale serviciilor de comunicaţii electronice

ANCOM va demara procesul de revizuire a pieței de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară pentru a reevalua necesitatea impunerii unor măsuri de reglementare ex-ante. Pentru a doua jumătate a anului este prevăzută revizuirea deciziei privind colectarea datelor statistice īn domeniul comunicațiilor electronice și aplicarea acesteia.

De asemenea, pentru fructificarea beneficiilor progresului tehnologic īn favoarea utilizatorilor, Autoritatea va actualiza decizia privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere şi a reglementării serviciului de amator.

Reglementări ale serviciilor poștale

Actualizarea regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale, evaluarea Strategiei de reglementare īn domeniul serviciilor poștale īn perioada 2017-2020 și elaborarea Strategiei de reglementare pentru perioada 2021 – 2024 sunt printre principalele proiecte care vizează sectorul serviciilor poștale.

 

Īn ceea ce privește serviciul universal, ANCOM are īn vedere pentru acest an actualizarea actului normativ privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a respectării obiectivelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului pentru acesta și analiza costului net aferent furnizării serviciului universal poștal īn anul 2019.

Planul de actiuni 2021

Plan de acțiuni 2021