ANCOM

Raportări în sensul Legii nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

Informații generale

ANCOM operaționalizează, prin intermediul compartimentului Consilieri de specialitate din cadrul Secretariatului General, canalul de raportare pentru persoanele fizice care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, obținute în context profesional (persoane denumite generic avertizori în interes public).

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul pus la dispoziție de către ANCOM pentru a raporta încălcări ale Legii nr. 361/2022, cu completările și modificările ulterioare, o pot face prin următoarele mijloace puse la dispoziție de Autoritate:

  • adresa de e-mail integritate@ancom.ro
    • Acest canal reprezintă cea mai securizată modalitate pentru primirea raportărilor privind încălcări ale legii și este gestionat doar de către personalul desemnat, în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public.
  • prin poștă, pe adresa: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, Cod 030925, București, în atenția compartimentului Consilieri de specialitate.
    • Condiție obligatorie: pentru a asigura confidențialitatea conform prevederilor legale, plicul va fi sigilat și marcat „CONFIDENȚIAL”, cu mențiunea: „Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public”.
    • Datele de identificare a avertizorului NU vor fi trecute pe plic, ci în cuprinsul raportării.
  • Telefon: 0372 845 479, disponibil de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 12.00.

Pentru toate mijloace de raportare, se va folosi formularul de raportare disponibil aici.

Cadrul legal

Informații specifice

1. Ce informații trebuie să cuprindă raportarea?

2. Măsuri de protecție ale avertizorului în interes public

3. Clasarea raportărilor

ATENȚIE!

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.