Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2012-2016

ANCOM a adoptat şi a publicat la data de 13 august 2012 Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2012-2016 prin care a identificat ca direcţii principale de acţiune promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciu universal, promovarea concurenţei în sectorul serviciilor poştale, încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

În contextul liberalizării complete a pieţei serviciilor poştale de la 1 ianuarie 2013, ANCOM va avea în vedere necesitatea asigurării unei continuităţi în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, urmând ca desemnarea unui furnizor de serviciu universal şi stabilirea cadrului legal pentru furnizarea acestor servicii să se realizeze în acord cu necesităţile identificate. În acest sens, ANCOM va analiza oportunitatea modificării setului de servicii din sfera serviciului universal, va stabili noi condiţii de furnizare a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi va monitoriza respectarea acestora, va stabili modalitatea de calcul a costului net şi va identifica şi defini mecanismele de finanţare în vederea compensării acestuia, având în vedere, în principal, deschiderea accesului altor operatori de pe piaţa serviciilor poştale la serviciile rezervate până la data de 31 decembrie 2012 furnizorului de serviciu universal.