ANCOM

Organizare

ANCOM are sediul central în municipiul Bucuresti si are în subordine cinci direcții regionale: Bucuresti, Cluj, Muntenia, Timiș și Iași, în timp ce în fiecare municipiu reședință de județ funcționează un oficiu județean al ANCOM. 
Rolul acestora este de a asigura exercitarea în teritoriu a compețentelor instituției, precum și de a primi cereri și sesizări pentru a le rezolva sau pentru a le transmite către sediul central al ANCOM.
Obiectul principal de activitate al direcțiilor teritoriale este supravegherea și controlul în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, conform legii. Principalele atribuții sunt: monitorizarea, controlul și gestiunea spectrului radioelectric, controlul tehnic în domeniul radiocomunicațiilor și telecomunicațiilor, monitorizarea, controlul și autorizarea rețelelor regionale și locale. De asemenea, direcțiile regionale preiau și transmit la sediul central documentele din teritoriu (date statistice, notificări și reclamații) și actualizează toate informațiile legate de piața comunicațiilor și poștă.
În îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANCOM se consultă şi colaborează cu Consiliul Concurenţei şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.
Autoritatea se află sub control parlamentar.