Consultare

Consultări curente


Nr Titlul documentului [Detalii]
1 Proiect de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stālpii operatorilor de rețea [Detalii...]

Observațiile și recomandările dumneavoastră sunt așteptate pe adresa sediului central al ANCOM: Str. Delea Noua 2, sector 3, București, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Totodată, observațiile pot fi transmise prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.