Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_aNCOM_notificatori_de_incredere_DSa17096469361712240489.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive: ReadSpeaker EM_Proiect_decizie_aNCOM_notificatori_de_incredere17096469361712240489.pdf

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente: ReadSpeaker Formular_tip_notificatori_de_incredere17096469361712240489.pdf

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2024.03.05

Data limita pentru primirea observatiilor: 2024.04.04


<< Back