Consultare

Titlu: Proiect de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_Decizie_resurse_numerotatie1671702806.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_motive_Decizie_resurse_numerotatie1671702806.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2022.12.22

Data limita pentru primirea observatiilor: 2023.01.16


<< Back