Consultare

Titlu: Proiect decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_masuri_acces_CE_UF_cu_dizabilitati_revizuire_FINaLa1668002530.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_de_motive_D_pers_cu_dizabilitati_2022_FINaLa1668002530.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2022.11.09

Data limita pentru primirea observatiilor: 2022.12.09


<< Back