Consultare

Titlu: Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2897/2007 privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_amendare_Decizia_2897_20071668519180.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EM_decizie_modificare_D_2897_20071668519180.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2022.11.15

Data limita pentru primirea observatiilor: 2022.11.25


<< Back