Consultare

Titlu: Poziţia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu privire la revizuirea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

 

Fisier: ReadSpeaker pozitia_ANCOM_revizuirea_pietei_relevante_corespunzatoare_serviciilor_de_acces_la_puncte_fixe_consultare1658902808.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 26/07/2022

Data limita pentru primirea observatiilor: 26/08/2022


<< Back