Consultare

Titlu: Proiect de Decizie pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.1212/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 

Fisier: ReadSpeaker proiect_decizie_anulare_accesorii_iunie_20221650369216.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2022.04.19

Data limita pentru primirea observatiilor: 2022.04.29


<< Back