Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_tarife_orientative1635420451.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier: ReadSpeaker Model_tarife_orientative_stalpi_electricitate_(v_publica)1632750849.xlsx

Fisier: ReadSpeaker Model_tarife_orientative_stalpi_operatori_transport_public_local_(v_publica)1632750849.xlsx

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_motive1632750849.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 27 septembrie 2021

Data limita pentru primirea observatiilor: 5 noiembrie 2021


<< Back