Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind stabilirea unor masuri de reglementare tarifara pe baza plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal furnizate de Compania Naționala Poșta Româna – S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_price_cap_CNPR1626939723.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_de_motive_decizie_price_cap1626939584.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii: ReadSpeaker Model_price_cap_CNPR_cu_cos_unic1626947662.xlsx

Observatii: *Pentru asigurarea confidentialitații informațiilor, modelul de calcul (excel) a fost populat cu date aleatorii.

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2021.07.22

Data limita pentru primirea observatiilor: 2021.08.23


<< Back