Consultare

Titlu: Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_HG_patrimoniu_aNCOM1621940622.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker NF_HG_patrimoniu_aNCOM1621940622.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2021.05.25

Data limita pentru primirea observatiilor: 2021.06.04


<< Back