Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 

Fisier: ReadSpeaker DECIZIE_COMPLETaRE_D_551_2012_TUS_MFCN_3400-3600_MHz_TDD_FDD1607932129.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EM_DECIZIE_COMPLETaRE_D_551_2012_TUS_MFCN_3400-3600_MHz_TDD_FD1607932129.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2020.12.14

Data limita pentru primirea observatiilor: 2020.12.23


<< Back