Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2017

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_cost_net_20171589188826.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EXPUNERE_MOTIVE_cost_net_2017_public_site1589188826.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare: ReadSpeaker Schema_logica_determinare_PaD-uri_public1589188827.pdf

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2020.05.11

Data limita pentru primirea observatiilor: 2020.06.10


<< Back