Consultare

Titlu: PROIECT de Hotarare privind actualizarea valorii de inventar al unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 

Fisier: ReadSpeaker PROIECT_HG_aCTUaLIZaRE_VaLOaRE_IMOBIL1581684259.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker NOTa_FUNDaMENTaRE_PROIECT_HG_aCTUaLIZaRE_VaLOaRE_IMOBIL1581684259.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2020.02.14

Data limita pentru primirea observatiilor: 2020.02.24


<< Back