Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale

 

Fisier: ReadSpeaker proiect_dec_314_20171576845295.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_motive_Decizie_date_statistice_2019__final1576844624.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 20 decembrie 2019

Data limita pentru primirea observatiilor: 22 ianuarie 2020


<< Back