Consultare

Titlu: Proiect de Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecventelor radio

 

Fisier: ReadSpeaker PROIECT_HG_TaXa_21001577106016.pdf

Fisier: ReadSpeaker NOTa_FUNDaMENTaRE_HG_TaXa_21001577106016.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2019.12.23

Data limita pentru primirea observatiilor: 2020.01.17


<< Back