Consultare

Titlu: Documentația procedurii de selectie competitive în vederea acordarii drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz (actualizare 30 iulie 2019)

 

Fisier: ReadSpeaker CAIET_SARCINI_LICITATIE_20191564493717.pdf

Fisier: ReadSpeaker PROIECT_DECIZIE_MODIFICARE_COMPLETARE_D_551_20121564424533.pdf

Fisier: ReadSpeaker EXPUNERE_DE_MOTIVE_DECIZIE_MODIFICARE_TUS_D_551_20121564411306.pdf

Fisier: ReadSpeaker PROIECT_DECIZIE_PROCEDURA_SELECTIE_20191564424230.pdf

Fisier: ReadSpeaker EXPUNERE_DE_MOTIVE_PROIECT_DECIZIE_PROCEDURA_SELECTIE_20191564411306.pdf

Fisier: ReadSpeaker PROIECT_HOTARARE_TAXA1564411306.pdf

Fisier: ReadSpeaker NOTA_FUNDAMENTARE_HG_TAXA1564469442.pdf

Fisier: ReadSpeaker Raport_monitorizare1564411306.pdf

Fisier: ReadSpeaker Raport_monitorizare_tabel_centralizator1564478129.pdf

Fisier: ReadSpeaker Tabel_centralizator_remasurare_august20191566395237.pdf

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii: ReadSpeaker [2012-Geneva]_[ARNS_790-862_MHz]_[UKR-ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2012-Geneva]_[DVB-T_470-790_MHz_Coord_mobil_radiodifuziune_790-862_MHz]_[UKR-ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2013]_[2500-2690_MHz]_[HNG-ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2015-Bucuresti]_[ARNS_694-790_MHz]_[UKR_ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2018-Budapesta]_[694-790_MHz]_[HNG-ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2018-Budapesta]_[790-862_MHz]_[HNG_SRB_ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2018-Budapesta]_[1452-1492_MHz]_[HNG_ROU]1564495367.pdf

Observatii: ReadSpeaker [2019-DRAFT][1427-1518][UKR-ROU]1564495367.pdf

Observatii: Toate observațiile primite în perioada de consultare publica urmeaza a fi scanate și publicate pe pagina de internet a ANCOM, ca parte a procesului de consultare publica. Publicarea raspunsurilor primite în perioada de consultare publica va avea loc odata cu publicarea sintezei observațiilor. În situația în care anumite parți ale documentelor ce urmeaza a fi transmise sunt considerate secrete comerciale în sensul legii, respondenții vor transmite acele informații/date într-un document separat ce este destinat numai Autoritații. Nu este permisa marcarea ca secret comercial a opiniilor generale transmise cu ocazia procesului de consultare publica. Respondenții sunt invitați sa limiteze, pe cât posibil, pasajele care pot face obiectul asigurarii unei protecții, cu titlu de secret comercial. ANCOM își rezerva dreptul de a declasa, din oficiu, elemente informative care, prin natura lor, nu dezvaluie secrete comerciale.

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 29.07.2019

Data limita pentru primirea observatiilor: 02.09.2019


<< Back