Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_tarife_de_acces_pe_proprietatea_publica1532075539.pdf

Fisier: ReadSpeaker Decizie_tarife_de_acces_pe_proprietatea_publica_EM1532075813.pdf

Fisier: ReadSpeaker Anexa_1_Matrice_categorii_omogene1532076044.xlsx

Fisier: ReadSpeaker Anexa_2_Ghid_de_utilizare_a_modelului_de_calcul_al_tarifelor1532076044.docx

Fisier: ReadSpeaker Anexa 3_ Modelul de calcul al tarifelor.xlsb

Fisier: ReadSpeaker Anexa_4_Rezultatele_modelului_de_calcul_al_tarifelor1532076044.xlsx

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2018.07.20

Data limita pentru primirea observatiilor: 2018.08.20


<< Back