Consultare

Titlu: Proiect de Decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2016

 

Fisier: ReadSpeaker Proiect_decizie_cost_net_20161522242544.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EXPUNERE_DE_MOTIVE_cost_net_20161522242872.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 28.03.2018

Data limita pentru primirea observatiilor: 27.04.2018


<< Back