Consultare

Titlu: Consultare publică privind radioamatorismul pentru situații de urgență

 

Fisier: ReadSpeaker Chestionar_ANCOM_Radioamatori_situatii_de_urgenta1505995751.pdf

Fisier: ReadSpeaker Chestionar_ANCOM_Radioamatori_situatii_de_urgenta1505998501.docx

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor: ReadSpeaker SINTEZA_raspunsurilor_2018_1536240257.pdf

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2017.09.21

Data limita pentru primirea observatiilor: 2017.11.21


<< Back