Consultare

Titlu: Proiect de decizie pentru stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice

 

Fisier: ReadSpeaker Decizie_procedura_litigii_infrastructura1475565942.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker Expunere_de_motive_decizie_litigii_infrastructura1475565942.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2016.10.04

Data limita pentru primirea observatiilor: 2016.10.13


<< Back