Consultare

Titlu: Proiect de decizie privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 

Fisier: ReadSpeaker Decizia_de_identificare_piata_relevanta1439478598.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker EM_piete_bucla_locala_-_varianta_publica_11439470601.pdf

Expunere de motive:

Referat de aprobare: ReadSpeaker Anexa_nr_1_expunere_motive1439470601.pdf

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente: ReadSpeaker Anexa_nr_2_Tarife_expunere_motive1439470601.pdf

Alte documente: ReadSpeaker Anexa_nr_3_expunere_motive1439472130.pdf

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2015.08.13

Data limita pentru primirea observatiilor: 2015.09.25


<< Back