Consultare

Titlu: Consultare privind determinarea costurilor eficiente ale furnizării unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros în România pe baza unor modele de calculaţie a costurilor

 

Fisier: ReadSpeaker Document_consultare_publica_-_modele_cost1352885354.pdf

Fisier: ReadSpeaker A1_model_LRIC_fix_core_v_publica1352887388.zip

Fisier: ReadSpeaker A2_-_documentatie_model_LRIC_fix_core_-_v_public1352885354.pdf

Fisier: ReadSpeaker A3_-_model_LRIC_mobil_-_v_public1352885354.zip

Fisier: ReadSpeaker A4_-_documentatie_model_LRIC_mobil_-_v_public1352884818.pdf

Fisier: ReadSpeaker A5_-_model_POI_-_v_public1352885354.zip

Fisier: ReadSpeaker A6_-_documentatie_model_POI_-_v_public1352885354.pdf

Fisier: ReadSpeaker A7_-_model_backhaul_Ethernet_-_v_public1352885354.zip

Fisier: ReadSpeaker A8_-_documentatie_model_backhaul_Ethernet_-_v_public1352888743.pdf

Fisier:

Expunere de motive:

Expunere de motive:

Referat de aprobare:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Observatii:

Sinteza observatiilor:

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Erata:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2012.11.14

Data limita pentru primirea observatiilor: 2012.12.14


<< Back