Industry

Numerele naţionale scurte armonizate pentru servicii cu caracter social de forma 116 xyz

Pentru a asigura posibilitatea ceta?enilor comunitari europeni de a avea acces la anumite servicii cu caracter social prin intermediul acelora?i numere în toate ?arile Uniunii Europene, Comisia Europeana a stabilit o serie de numere pe care statele membre sunt obligate sa le rezerve la nivel na?ional pentru furnizarea serviciilor respective. 

 

Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei na?ionale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social, completata prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CE, Decizia Comisiei Europene 2009/884/CE ?i Decizia Comisiei Europene 2023/468 cuprinde o lista de 6 numere pentru care sunt precizate serviciile care pot fi oferite ?i condi?iile specifice referitoare la dreptul de utilizare a acestora. 

 

La nivel na?ional este aplicabila Decizia pre?edintelui ANRCTI nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european.  

 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Decizia nr. 321/2008, deschiderea spre alocare a unui numar na?ional scurt de forma 116(xyz) se publica pe pagina de internet a autorita?ii, stabilindu-se totodata serviciile armonizate cu caracter social care vor putea fi furnizate prin intermediul numarului respectiv, caracteristicile acestor servicii, data de la care pot fi transmise cererile de acordare LURN pentru numarul na?ional scurt respectiv, precum ?i grila de punctaj privind criteriile de evaluare a cererilor de acordare a LURN pentru fiecare numar na?ional scurt de forma 116(xyz). 

 

Daca niciun furnizor de servicii de comunica?ii electronice nu depune o cerere de acordare LURN pentru numarul care a fost deschis spre alocare în termenul prevazut în anun?ul de deschidere sau daca niciun furnizor care a depus o cerere de alocare nu îndepline?te condi?iile de alocare, ANCOM va aloca numarul respectiv primului furnizor care depune o cerere de alocare ulterior termenului indicat în anun?, daca toate condi?iile prevazute în Decizia pre?edintelui ANRCTI nr. 321/2008 sunt îndeplinite. 

 

Situa?ia numerelor na?ionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social:  

 

 • 116000 – pentru serviciul „linie telefonica de urgenta pentru copii disparuti”, disponibil non-stop. Acest serviciu asigura: 

 • preluarea apelurilor prin care este anuntata disparitia unor copii si transferul acestora catre politie; 

 • îndrumare si sprijin persoanelor în grija carora se afla copilul disparut; 

 • sprijin pentru desfasurarea investigatiei. 

Numarul este alocat societa?ii ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. iar serviciul este furnizat de organizatia non-guvernamentala ASOCIA?IA TELEFONUL COPILULUI. 

 

 

 • 116111 – pentru serviciul „linii de asistenta telefonica pentru copii”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu:  

 • ofera ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire si protectie si îi pune în legatura cu diverse organizatii si resurse; 

 • le ofera copiilor posibilitatea de a-si exprima temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afecteaza în mod direct si de a contacta pe cineva în caz de urgenta.  

Numarul este alocat societa?ii ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. iar serviciul este furnizat de organizatia non-guvernamentala ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI. 

 

 

 • 116123 – pentru serviciul „linii de asistenta telefonica care ofera sprijin emotional”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop, având urmatoarele caracteristici:  

 • permite apelantului sa beneficieze de o relatie umana adevarata, în cadrul careia este ascultat fara a fi judecat; 

 • ofera sprijin emotional apelantilor care sufera de singuratate, care se afla într-o criza psihologica sau care se gândesc la suicid. 

Numarul este alocat societa?ii TRANS TEL SERVICES S.R.L. iar serviciul este furnizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti prin Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii si adolescenti din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. 

 

 

 • 116 006 – pentru serviciul “linie de asistenta telefonica pentru victimele infractiunilor”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu: 

 • ofera victimelor infractiunilor posibilitatea de a primi asistenta psihologica în astfel de situatii, de a fi informate în legatura cu drepturile lor si cu modalitatile de exercitare a acestor drepturi, precum si de a fi îndrumate catre institutiile care le pot sprijini;  

 • ofera informatii despre:  

              - politia locala si procedurile judiciare penale; 

              - aspecte legate de despagubiri si asigurari. 

 • ofera asistenta pentru identificarea altor posibilitati de sprijin. 

Numarul a fost deschis spre alocare dar nu a fost alocat. În prezent, dreptul de utilizare poate fi solicitat prin depunerea unei cereri, în condi?iile art. 9 ?i 10 din Decizia pre?edintelui ANRCTI nr. 321/2008.  

 

 

 • 116 117 – pentru “serviciul medical telefonic ce nu intra în categoria cazurilor de urgenta, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu:  

 • directioneaza apelurile catre serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viata, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus saptamânal si în timpul sarbatorilor legale;  

 • pune apelantii în legatura cu o persoana responsabila de preluarea apelurilor care detine experienta si competenta necesare sau îi pune direct în legatura cu un cadru medical calificat. 

Numarul a fost deschis spre alocare dar nu a fost alocat. În prezent, dreptul de utilizare poate fi solicitat prin depunerea unei cereri, în condi?iile art. 9 ?i 10 din Decizia pre?edintelui ANRCTI nr. 321/2008. 

 

 

 • 116 016 – pentru serviciul ”Linia de asisten?a telefonica pentru victimele violen?ei împotriva femeilor”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu ofera victimelor violen?ei împotriva femeilor posibilitatea: 

 • de a solicita asisten?a ?i sprijin; 

 • de a fi informate în legatura cu drepturile lor ?i cu modalita?ile de exercitare a acestor drepturi; 

 • de a fi îndrumate catre institu?iile relevante.  

Numarul este deschis spre alocare. 

 

Particularita?i:

 • Acela?i numar permite accesarea aceluiasi serviciu în fiecare stat membru al UE; 

 • Pentru a reflecta func?ia sociala a serviciilor armonizate cu caracter social, numerele na?ionale scurte de forma 116(xyz) au statut de numere cu access gratuit pentru cei care le apeleaza;  

 • Accesul la aceste numere nu trebuie conditionat de o înregistrare prealabila; 

 • În timpul apelului catre aceste numere sunt interzise publicitatea, divertismentul, marketingul si vânzarea sau utilizarea apelului în scopul vânzarii de servicii comerciale în viitor.  

În ceea ce priveste accesibilitatea acestor servicii, ANCOM încurajeaza furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice sa încheie contracte de acces si de interconectare astfel încât sa asigure propriilor utilizatori finali accesul la aceste numere, indiferent de serviciul utilizat sau de reteaua din care este originat apelul.  

 

Arhiva

Anunt privind redeschiderea spre alocare a numarului national scurt 116000

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116000

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116111

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116123

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116117

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116006