Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industry

Numerele naţionale scurte armonizate pentru servicii cu caracter social de forma 116 xyz

Pentru a asigura posibilitatea cetățenilor comunitari europeni de a avea acces la anumite servicii cu caracter social prin intermediul acelorași numere în toate țările Uniunii Europene, Comisia Europeană a stabilit o serie de numere pe care statele membre sunt obligate să le rezerve la nivel național pentru furnizarea serviciilor respective. 

 

Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social, completată prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CE, Decizia Comisiei Europene 2009/884/CE și Decizia Comisiei Europene 2023/468 cuprinde o lista de 6 numere pentru care sunt precizate serviciile care pot fi oferite și condițiile specifice referitoare la dreptul de utilizare a acestora. 

 

La nivel național este aplicabilă Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european.  

 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Decizia nr. 321/2008, deschiderea spre alocare a unui număr național scurt de forma 116(xyz) se publică pe pagina de internet a autorității, stabilindu-se totodată serviciile armonizate cu caracter social care vor putea fi furnizate prin intermediul numărului respectiv, caracteristicile acestor servicii, data de la care pot fi transmise cererile de acordare LURN pentru numărul național scurt respectiv, precum și grila de punctaj privind criteriile de evaluare a cererilor de acordare a LURN pentru fiecare număr național scurt de forma 116(xyz). 

 

Dacă niciun furnizor de servicii de comunicații electronice nu depune o cerere de acordare LURN pentru numărul care a fost deschis spre alocare în termenul prevăzut în anunțul de deschidere sau dacă niciun furnizor care a depus o cerere de alocare nu îndeplinește condițiile de alocare, ANCOM va aloca numărul respectiv primului furnizor care depune o cerere de alocare ulterior termenului indicat în anunț, dacă toate condițiile prevăzute în Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008 sunt îndeplinite. 

 

Situația numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social:  

 

 • 116000 – pentru serviciul „linie telefonică de urgenţă pentru copii dispăruti”, disponibil non-stop. Acest serviciu asigură: 

 • preluarea apelurilor prin care este anunţată dispariţia unor copii şi transferul acestora către poliţie; 

 • îndrumare şi sprijin persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut; 

 • sprijin pentru desfăşurarea investigaţiei. 

Numărul este alocat societății ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. iar serviciul este furnizat de organizaţia non-guvernamentală ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI. 

 

 

 • 116111 – pentru serviciul „linii de asistenţă telefonică pentru copii”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu:  

 • oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire şi protecţie şi îi pune în legătură cu diverse organizaţii şi resurse; 

 • le oferă copiilor posibilitatea de a-şi exprima temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afectează în mod direct şi de a contacta pe cineva în caz de urgenţă.  

Numărul este alocat societății ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. iar serviciul este furnizat de organizaţia non-guvernamentală ASOCIAŢIA TELEFONUL COPILULUI. 

 

 

 • 116123 – pentru serviciul „linii de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop, având următoarele caracteristici:  

 • permite apelantului să beneficieze de o relatie umană adevărată, în cadrul căreia este ascultat fără a fi judecat; 

 • oferă sprijin emoţional apelanţilor care suferă de singurătate, care se află într-o criză psihologică sau care se gândesc la suicid. 

Numărul este alocat societății TRANS TEL SERVICES S.R.L. iar serviciul este furnizat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti prin Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. 

 

 

 • 116 006 – pentru serviciul “linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu: 

 • oferă victimelor infracţiunilor posibilitatea de a primi asistenţă psihologică în astfel de situaţii, de a fi informate în legătură cu drepturile lor şi cu modalităţile de exercitare a acestor drepturi, precum şi de a fi îndrumate către instituţiile care le pot sprijini;  

 • oferă informaţii despre:  

              - poliţia locală şi procedurile judiciare penale; 

              - aspecte legate de despăgubiri şi asigurări. 

 • oferă asistenţă pentru identificarea altor posibilităţi de sprijin. 

Numărul a fost deschis spre alocare dar nu a fost alocat. În prezent, dreptul de utilizare poate fi solicitat prin depunerea unei cereri, în condițiile art. 9 și 10 din Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008.  

 

 

 • 116 117 – pentru “serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de urgenţă, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu:  

 • direcţionează apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viaţa, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus saptamânal şi în timpul sărbătorilor legale;  

 • pune apelanţii în legătură cu o persoană responsabilă de preluarea apelurilor care deţine experienţă şi competenţa necesare sau îi pune direct în legătură cu un cadru medical calificat. 

Numărul a fost deschis spre alocare dar nu a fost alocat. În prezent, dreptul de utilizare poate fi solicitat prin depunerea unei cereri, în condițiile art. 9 și 10 din Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008. 

 

 

 • 116 016 – pentru serviciul ”Linia de asistență telefonică pentru victimele violenței împotriva femeilor”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu oferă victimelor violenței împotriva femeilor posibilitatea: 

 • de a solicita asistență și sprijin; 

 • de a fi informate în legătură cu drepturile lor și cu modalitățile de exercitare a acestor drepturi; 

 • de a fi îndrumate către instituțiile relevante.  

Numărul este deschis spre alocare. 

 

Particularități:

 • Același număr permite accesarea aceluiaşi serviciu în fiecare stat membru al UE; 

 • Pentru a reflecta funcția socială a serviciilor armonizate cu caracter social, numerele naționale scurte de forma 116(xyz) au statut de numere cu access gratuit pentru cei care le apelează;  

 • Accesul la aceste numere nu trebuie condiţionat de o înregistrare prealabilă; 

 • În timpul apelului către aceste numere sunt interzise publicitatea, divertismentul, marketingul şi vânzarea sau utilizarea apelului în scopul vânzării de servicii comerciale în viitor.  

În ceea ce priveşte accesibilitatea acestor servicii, ANCOM încurajează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice să încheie contracte de acces şi de interconectare astfel încât să asigure propriilor utilizatori finali accesul la aceste numere, indiferent de serviciul utilizat sau de reţeaua din care este originat apelul.  

 

Arhiva

Anunţ privind redeschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116000

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116000

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116111

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116123

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116117

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116006