Printeaza Pagina

Oportunităţi de carieră

Această pagină este dedicată publicării anunţurilor privind ocuparea posturilor vacante din cadrul ANCOM.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, personalul este angajat pe baza de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică a Autorității.
 

IMPORTANT!

De asemenea, salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.

În acest sens, candidații la concursurile organizate de ANCOM vor completa o declarație de independență financiară și operațională și o vor depune la dosarul de concurs. 


Concursuri în desfașurare