ANCOM

Stagii practică. Intership. Ocuparea posturilor vacante

 

Cine este ANCOM?
 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția din România responsabilă cu administrarea și reglementarea sectorului de comunicații electronice și servicii poștale, subordonată Parlamentului României.

ANCOM are rolul de a promova interesele utilizatorilor de servicii prin susținerea concurenței și inovației în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale. Instituția se ocupă de administrarea eficientă a resurselor limitate, cum ar fi spectrul radio, numerotația și resursele tehnice asociate, și încurajează investițiile eficiente în rețele și infrastructuri, precum și promovarea conectivității ultrarapide.

Echipa ANCOM împărtășește o serie de valori în activitatea sa:

  • profesionalismul
  • responsabilitatea
  • integritatea
  • inovarea
  • spiritul de echipă

Profesionalismul este apreciat și manifestat în toate acțiunile, pentru că se respectă meseria, cunoștințele și partenerii. Responsabilitatea este esențială, având în vedere că ceea ce facem va avea un impact de durată asupra unui număr mare de utilizatori. Integritatea ne ghidează în acțiunile noastre, depășind respectarea strictă a legii și având o conduită supusă controlului public.

ANCOM promovează inovarea, susținând ideile noi care funcționează, pentru a răspunde provocărilor aduse de progresul tehnologic, noi metode de lucru și așteptările cetățenilor. De asemenea, se încurajează dezvoltarea și implementarea de noi idei, produse, servicii și modele, pentru a satisface nevoile și aspirațiile sociale și pentru a consolida un model de management organizațional aplicabil în întreaga Românie.

Prin activitatea sa, ANCOM contribuie la dezvoltarea infrastructurii de comunicații și la crearea unui mediu favorabil inovației și investițiilor în domeniul comunicațiilor din România.

Echipa ANCOM

ANCOM are o echipă de specialiști în domeniul comunicațiilor, care se implică activ în reglementarea și administrarea sectorului. La finalul anului 2022, Autoritatea avea un total de 707 de angajați, din care 656 de angajați cu studii superioare (ceea ce reprezintă 93% din total) repartizați astfel: 54% studii tehnice, 25% studii economice, 11% studii juridice și 10% alte studii superioare.

ANCOM acordă o importanță deosebită dezvoltării resursei umane prin programe de formare și perfecționare profesională. În anul 2022, 83,87% dintre angajați au participat la programe de formare profesională în mediu online, 16,13% dintre angajați au participat la programe de formare profesională în format fizic, numărul mediu de zile de formare profesională fiind de 0,64 zile/angajat instruit.

Stagii de practică

ANCOM oferă studenților posibilitatea de a solicita stagii de practică pentru a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele în cadrul tuturor departamentelor instituției publice, atât în cele care se ocupă de principalul domeniu de activitate, cât și în cele suport. Stagiul de practică poate fi solicitat prin trimiterea unei cereri în scris și a unui CV în format Europass la adresa de e-mail: practicastudenti@ancom.ro

Organizație gazdă în programul de Internship al Guvernului

Programul oficial de Internship al Guvernului României, organizat de către Secretariatul General al Guvernului, este dedicat studenților, elevilor și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate.

Programul a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care și-au desfășurat activitatea în cadrul structurilor din Palatul Victoria, ajungând până în prezent la peste 1.000 de tineri care au finalizat programul. Din 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri–delegați, iar în anul 2015 au fost angrenate și instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor. ANCOM a intrat în programul oficial de Internship al Guvernului României în anul 2021.

Pentru a aplica ca intern la ANCOM, tinerii pot accesa pagina web a Secretariatului General al Guvernului (SGG) la adresa https://internship.gov.ro/ministries/80, unde vor găsi informații suplimentare și detalii despre procedura de aplicare.

Ocuparea posturilor vacante

Conform OUG nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul ANCOM angajările se realizează pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică a Autorității.

Având în vedere că salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi, candidații la concursurile organizate de ANCOM vor completa o declarație de independență financiară și operațională și o vor depune la dosarul de concurs.

 

Pentru a fi la curent cu posturile scoase la concurs de către ANCOM poți consulta această pagină.