Legea infrastructurii

Legislație

LEGISLAŢIE PRIMARĂ

 

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice

 

LEGE nr. 175 din 9 iunie 2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix

 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare

 

LEGISLAȚIE SECUNDARĂ

Decizia nr. 247/04.05.2023 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, precum și pentru completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către ANCOM

 

Decizia președintelui ANCOM nr 672/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații  nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică

 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, consolidată la data de 10.05.2023

 

Decizia președintelui ANCOM nr. 156/2022 privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea

 

Decizia președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică

 

Decizia nr. 395/2018 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea

 

Decizia președintelui ANCOM nr. 274/2018 privind stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a unor documente şi informaţii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea şi completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente şi informaţii

 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 1113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea

 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 1171/2016 pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

 

ALTE ACTE NORMATIVE RELEVANTE:

 

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
  
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 
Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.