Legislaţie

Decizia ANCOM nr. 247/2023 pentru modificarea și completarea Deciziei ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, precum și de completare a Deciziei ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către ANCOM

 

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 400/10.05.2023

Statut: in vigoare

Fisier:

ReadSpeaker Decizie_nr1683880697.pdf

Fisier:

Referat de aprobare:

ReadSpeaker Referat_aprobare_Dec_modificare_D134_si_Dec_3361683879616.pdf

Referat de aprobare:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Sinteza observatiilor:


Altele:

Alte:


<< Back