Legea infrastructurii

Inventarul reţelelor

Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016 „(3) În vederea facilitării și stimulării extinderii rețelelor de comunicații electronice prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi, ANCOM va realiza un inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice având obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.”


Urmărind îndeplinirea obiectivului de facilitare și stimulare a extinderii rețelelor de comunicații electronice prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi, ANCOM realizează un inventar la nivel național al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică asociată acestora, în vederea înțelegerii stadiului de dezvoltare, la nivelul fiecărei localități, din punct de vedere al acoperirii cu rețele publice de comunicații electronice și elementele de infrastructură fizică asociate.

 

Informațiile stabilite de ANCOM spre a fi raportate de către furnizori sunt enumerate în Anexa nr. 2 din Decizia președintelui ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora.

 

Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor avea obligația de a transmite ANCOM doar informațiile privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.

 

Decizia președintelui ANCOM nr. 134/2022 și referatul de aprobare al acesteia pot fi consultate aici.