ANCOM

Relații bilaterale

Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul organizațiilor internaționale, ANCOM a dezvoltat și întreține relații la nivel bilateral cu autorități de reglementare și alte instituții cu atribuții în sectorul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, în scopul promovării schimburilor de experiență în domenii de interes comun.

În acest sens, ANCOM a încheiat pe parcursul timpului inclusiv  protocoale tehnice de colaborare cu autorități de reglementare similare din Europa și din lume, creând astfel cadrul pentru înlesnirea cooperării cu partenerii din străinătate în domeniile sale de competență

 

Memorandumuri de Înțelegere

Memorandumuri de intelegere semnate la Bucuresti cu ocazia PP-22