Legea infrastructurii

Litigiu UBI COM S.R.L.- SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.

Reclamant:
Societatea UBI COM S.R.L.
 
Pârât:
SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.
 
Data înaintării sesizării:
30 ianuarie 2018  
 
Descriere:
La data de 30 ianuarie 2018, reclamanta UBI COM S.R.L a înaintat Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii o sesizare împotriva SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD, prin intermediul căreia a solicitat ANCOM să oblige pârâta:
1. să permită în continuare accesul la infrastructura fizică (stâlpii care susțin liniile electrice aeriene de joasă sau medie tensiune) pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, la tarifele în vigoare în prezent, la data formulării prezentei cereri;
2. să permită accesul la infrastructura sa fizică tuturor solicitanților în aceleași condiții de preț (tarife de chirie per stâlp LEA);
3. să permită accesul la infrastructura sa fizică ținând cont de tarifele orientative pe care ANCOM este în drept să le stabilească în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 159/2016[1].
 
La data de 07 iunie 2018, reclamanta și-a retras sesizarea.
 
Soluţia ANCOM:
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 584/2018 privind soluționarea litigiului dintre societatea UBI COM S.R.L.și SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.


[1] Privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice